EP24 ศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก (Labiaplasty)

ศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก-02

ศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก (Labiaplasty)

แคมเล็ก หรือ แคมใน มีลักษณะเป็นรอยพับของผิวหนังที่อยู่ระหว่างแคมใหญ่กับปากช่องคลอด ซึ่งในผู้หญิงแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันไป บางคนอาจจะมีขนาดใหญ่มากจนผิดปกติเห็นเป็นแผ่นหรือกลีบเนื้อชัดเจน ซึ่งอาจเป็นมาแต่กำเนิด นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากสาเหตุอื่น อย่างเช่น จากอายุที่เพิ่มขึ้น จากฮอร์โมน การคลอดบุตร จากอาการเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ หรือในขณะออกกำลังกาย เกิดจากบาดแผลจากอุบัติเหตุ ในกรณีเหล่านี้สามารถทำผ่าตัดแก้ไขได้โดยการ “ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก” เพื่อปรับลักษณะโครงสร้างภายนอกของแคมเล็กให้มีขนาดปกติ เหมาะสมกับสรีระ

ทำไมต้องศัลยกรรมผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก?

  • ปัญหาแคมเล็กมีขนาดใหญ่ หรือมีลักษณะผิดรูปและไม่เท่ากัน
  • ลดอาการเจ็บ ระคายเคืองเรื้อรัง ซึ่งอาจเกิดได้ในผู้หญิงที่สวมใส่เสื้อผ้ารัดรูป หรือ ขณะเล่นกีฬา
  • ลดอาการอักเสบขณะมีรอบเดือน
  • ลดความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
  • แก้ไขรูปลักษณ์บริเวณปากช่องคลอดให้สวยงาม
  • เสริมสร้างเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

ภายหลังจากการผ่าตัดสามารถกลับไปทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงมีปัญหา ในเรื่องของการขาดความรู้สึกในการมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใด และในปัจจุบันการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น ถือเป็นเรื่องปกติมากขึ้น อีกทั้งยังพบว่ามีผู้หญิงจำนวนมากเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น ด้วยเหตุผลของความงามล้วน ๆ โดยไม่เกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บป่วยใด ๆ

แชร์โฟสนี้