EP29 ตกแต่งปากช่องคลอด (Perineorrhaphy)

ตกแต่งปากช่องคลอด-Perineorrhaphy

ตกแต่งปากช่องคลอด (Perineorrhaphy)

การตกแต่งจุดซ่อนเร้นของสาว ๆ แค่ภายนอกอย่าง หัวหน่าว แคมเล็ก และแคมใหญ่ ให้มีความสวยงาม นั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะปัญหาจุดซ่อนเร้นที่อยู่ลึกเข้าไปภายใน ก็ยังเป็นปัญหากวนใจของผู้หญิงหลาย ๆ คนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ปากช่องคลอดไม่กระชับ ยับย่นไม่สวยงาม เยื่อพรหมจารีฉีกขาด มดลูกหย่อนคล้อย และปัญหาเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดความไม่สวยงามแล้ว

โดยปากช่องคลอดนั้นคือส่วนที่อยู่ระหว่างรูเปิดท่อปัสสาวะ และฝีเย็บ เป็นพื้นที่ระหว่างช่องคลอดและทวารหนัก ผู้หญิงที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือคลอดบุตรมาแล้ว ปากช่องคลอดจะกว้างกว่าปกติ โดยเฉพาะการคลอดบุตรซึ่งต้องมีการตัดฝีเย็บเพื่อขยายปากช่องคลอด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ปากช่องคลอดมีรอยย่นและฝีเย็บฉีกขาด ได้แก่ การเกิดขึ้นโดยกำเนิด เกิดจากอุบัติเหตุ และอายุที่มากขึ้น

การแก้ไขตกแต่งปากช่องคลอด (Perineorrhaphy)

ในการผ่าตัดจะแพทย์ทำการฉีดยานอนหลับเข้าทางหลอดเลือดดำร่วมกับการฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการผ่าตัด แล้วจะทำการตัดเลาะเอาผนังช่องคลอดด้านหลัง ความลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร และตัดผิวหนังส่วนเกินหรือรอยย่นบริเวณปากช่องคลอดออกบางส่วน จากนั้นทำการเย็บขอบแผลที่อยู่ในช่องคลอดให้ชิดกันใหม่ด้วยไหมละลายช้า ซึ่งจะทำการเย็บทั้งหมด 2-3 ชั้น เพื่อป้องกันการแยกของแผลผ่าตัด รวมทั้งเย็บกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อใกล้เคียงไปพร้อมกัน เพื่อทำให้เส้นผ่าศูนย์กลางของปากช่องคลอดแคบขึ้น

 

แชร์โฟสนี้